Organizarea internă a întreprinderilor

 • înfiinţarea, reorganizarea, lichidarea întreprinderilor
 • elaborarea fişelor de post, regulamentelor de ordine interioară, privind secretul comercial, privind protecţia muncii
 • angajări şi încheierea contractelor individuale de muncă, reduceri de cadre, eliberări din serviciu
 • convocarea şi desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor/asociaţilor, organizarea şedinţelor consiilor de directori,
 • elaborarea statutelor şi regulamentelor (adunării generale a acţionarilor, a consiliului de directori, comisiei de cenzori, privind politica de dividende)
 • efectuarea emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni

Relaţiile cu partenerii de afaceri

 • consultanţă la încheierea contractelor, acordurilor, convenţiilor
 • asistenţă, consultanţă şi reprezentanţă la negocieri;
 • expertiza proiectelor de contracte, acorduri, convenţii
 • elaborarea proiectelor de contracte, acorduri, convenţii

Mediere conflicte

 • protecţie legală împotriva creditorilor
 • negociere şi urmărire prejudiciară a debitorilor
 • urmărire debitori pe cale judiciară
 • asistenţă la executarea titlurilor executorii
 • consultanţă şi reprezentare judiciară în procesele de insolvabilitate

Relaţille cu organele de stat

 • obţinerea licenţelor de activitate
 • obţinerea autorizaţiilor
 • legalizarea cetăţenilor străini şi obţinerea permiselor de şedere în Moldova
 • înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală
 • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de control, inclusiv fiscale
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this