Pachetul de documente pentru SSM, conform contractului și după efectuarea auditului SSM la întreprindere, va conține următoarele acte:

  • Ordine :

a) Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate;
b) Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă.

  • Evaluări a riscurilor profesionale :

a) Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
b) Grila de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc;
c) Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă.

  • Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate;
  • Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi lucrătorii;
  • Planul anual de protecţie şi prevenire care să conțină:

a) Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire;
b) Planul de protecţie şi prevenire.

  • Plan de acțiune în caz de pericol grav și imediat de accidentare și evacuare a lucrătorilor;
  • Fișa zonelor de risc;
  • Certificate nivelul 1 de SSM pentru conducătorii locurilor de muncă;
  • Registre :

a) Registrul de evidență a ordinelor;
b) Registrul de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;
c) Registrul de evidență a instruirilor de securitate incendiară la întreprindere;
d) Registrul de evidență a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
e) Registrul de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindere;
f) Registrul de evidență a avariilor;
g) Registrul de examinare a clădirilor;
h) Registrul de evidență a reparațiilor curente;
i) Registrul de evidență a sarcinilor de muncă;
j) Registrul de evidență a vizitatorilor.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this